De snuffelmarkt van 14 en 15 maart is verplaatst naar nader te bepalen data.

Dit vanwege de ontwikkelingen betreffende het corona virus.